Vybíráme ventilátor do koupelny

Ventilátory v koupelně slouží k odsávání vlhkosti a par, které vznikají při sprchování nebo koupání. Jsou tedy důležitým prvkem pro zajištění zdravého a bezpečného prostředí v koupelně.

Zóny v koupelně

Pro umístění ventilátorů v koupelně je důležité znát zóny, které jsou určeny v normě ČSN 33 2000-7-71. Zóny jsou vymezeny tak, aby se snížila možnost úrazu elektrickým proudem v případě kontaktu osoby s elektrickým zařízením, které je vlhké nebo mokré.

V koupelně jsou stanoveny tyto zóny:
 • Zóna 0: Prostor koupací nebo sprchové vany.
 • Zóna 1: Prostor kolem zóny 0 ve vzdálenosti 60 cm.
 • Zóna 2: Prostor kolem zóny 1 ve vzdálenosti 60 cm.
Umístění ventilátorů v jednotlivých zónách
 • V zóně 0: Ventilátory se v zóně 0 nesmí instalovat.
 • V zóně 1: V zóně 1 se mohou instalovat ventilátory, které splňují následující požadavky:
  • Musí být chráněny před přímým dotekem.
  • Musí být chráněny před stříkající vodou (krytí IP44 nebo vyšší).
  • Musí být připojeny k samostatnému obvodu s proudovým chráničem 30 mA.
 • V zóně 2: V zóně 2 se mohou instalovat ventilátory bez omezení.

Doporučené umístění ventilátorů

Z hlediska bezpečnosti je nejvhodnější umístit ventilátory do zóny 2, tedy do prostoru mimo vzdálenost 60 cm od zóny 0. V případě, že je to z nějakého důvodu obtížné, lze ventilátory instalovat i do zóny 1, ale musí splňovat požadavky uvedené výše.

Obecné zásady pro umístění ventilátorů

 • Ventilátory by měly být umístěny tak, aby byly snadno přístupné pro údržbu a čištění.
 • Ventilátory by měly být umístěny tak, aby nerušily uživatele koupelny.
 • Ventilátory by měly být umístěny tak, aby nasávaly vzduch z míst, kde dochází k tvorbě vlhkosti a par.

Využití potrubního ventilátoru

Další variantou pro odsávání vzduchu ze sprchového koutu může být využití potrubního ventilátoru (např. DVP HIDE). Díky tomu můžete využít i výkonnější ventilátory. Do sprchového koutu umístíte přívodní ventil a potrubím připojíte k ventilátoru. Ten může být umístěn v konstrukci či falešném stropu a sloužit i jako součást odstávání dalších částí koupelny.

Výhody potrubních ventilátorů

 • Mohou být výkonnější než ventilátory instalované přímo ve sprchovém koutě.
 • Mohou být umístěny v konstrukci či falešném stropu, což může být esteticky přijatelnější řešení.
 • Mohou sloužit i jako součást odstávání dalších částí koupelny.

Nevýhody potrubních ventilátorů

 • Mohou být dražší než ventilátory instalované přímo ve sprchovém koutě.
 • Mohou být náročnější na montáž.


Při výběru ventilátoru pro odsávání vzduchu ze sprchového koutu je důležité zvážit všechny faktory, jako je výkon, umístění, cena a náročnost montáže. Potrubní ventilátory mohou být vhodným řešením pro koupelny, kde je potřeba vyšší výkon nebo kde není možné instalovat ventilátor přímo ve sprchovém koutě. 

Axiální ventilátory do místnosti   

Diagonální, potrubní ventilátory

 
E-shop