Dotace

Voucher

 

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace naše společnost využívá následujících dotačních programů.

 

Název programuReg. čísloNázev projektu
ICT v podnicích - Výzva III2.2 ITP03/520Zvyšování vnitřní efektivity společnosti HACO, spol. s r.o. pomocí ICT prostředků
Inovace - Inovační projekt - Výzva IV4.1 IN04/018Inovace výrobků a procesu výroby společnosti HACO, spol. s r.o.
Marketing - Výzva II6.2 M02/109Účast společnosti HACO spol. s r.o. na zahraničních veletrzích
Rozvoj - Výzva III2.2 RV03/354Technologické lisovací přípravky a jiná technologická zařízení, HACO, spol. s r.o.
Rozvoj - Výzva III2.2 RV03/857Nákup nových technických zařízení HACO, spol. s r.o.


eu

 

 

 

 

Podpora vzdělávání

 

Společnost podporuje vzdělávání svých zaměstnanců. V únoru a březnu 2013 probíhalo školení s dotační podporou z programu Vzdělávejte se pro růst!" Jedná se o školení Konstruktér CAD.

 

V průběhu roku 2014 jsme získali dotační podporu z programu „Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II". Vybraní zaměstnanci si tak prohloubí znalosti v oblasti práce s konstrukčním programem, v technologii vstřikování, robotickém systému, obsluze a údržbě vstřikovacích strojů, daňové a celní problematice a také obchodní angličtině.

 

Společnost HACO, spol. s r.o. pokračuje ve vzdělávání svých zaměstnanců prostřednictvím projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (tj. vzdělávací aktivity jsou spolufinancovány z prostředků projektu POVEZ II, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 z OPZ)

dotace_program_zamestnanost

Podpora studentů

 

Společnost HACO, spol. s r.o. také podporuje studenty, kteří mají zájem absolvovat v naší firmě odbornou stáž. V této souvislosti se v první polovině roku 2015 využil projekt „Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2“.

 

eu-podpora

Zavedení výroby nových inovativních produktů HACO, spol. s r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0014689

 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Předmětem projektu je uvedení inovativních výrobků na trh, uvedení inovativních výrobních procesů do chodu při zavedení nových technologií,

snížení materiálové i energetické náročnosti podniku vzhledem k jednotce produkce, zvýšení obratu, zvýšení zisku.

 

V rámci projektu dojde k zavedení výroby inovovaných produktů společnosti HACO, spol. s r.o., jimiž jsou nerezová revizní dvířka NDE "exkluziv", inovativní vanová dvířka IVD, nerezové mřížky NVM a inovativní plastová potrubí.

 

Cílem projektu je zajištění konkurenceschopnosti podniku společnosti HACO, spol. s r.o., její rozvoj a rozvoj trhu jako takového.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
 

eu

Výměna strojního vybavení společnosti HACO, spol. s r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026332

 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je náhrada zastaralých výrobních technologií - laserové obráběcí stanice a kombinované, odporové svářečky, které jsou z dnešního hlediska neefektivní, provozně ekonomicky náročné s neekologickým provozem.

 

Tyto stroje budou v rámci projektu nahrazeny laserovou obráběcí stanicí nové generace. V důsledku projektu je očekáváno snížení energetické spotřeby ve výrobním procesu a snížení emisí oxidu uhličitého. Realizace projektu je stanovena od 15.6.2021 do 30.6.2023.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

eu

Rozvoj digitalizace a automatizace ve vnitropodnikových procesech HACO spol. s r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014321

 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je pořízení nových technologií, které budou rozvíjet digitalizaci a automatizaci podniku. V rámci projektu dojde ke zvýšení efektivnosti předvýrobních etap, výrobní etapy a podpůrných činností souvisejících se zabezpečením výroby a managementem zakázek. Realizace projektu rovněž umožní zavedení nových inovovaných prvků do výroby, jimiž jsou nerezová dvířka.

 

Cílem projektu je pomocí digitální transformace podpořit rozvoj společnosti a posílit její konkurenceschopnost na trhu. Společnost by realizací projektu chtěla rozvíjet zejména své snahy o automatizaci provozu. Realizace projektu je stanovena od 14.5.2018 do 30.9.2019.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
 

eu

Rozvoj výrobního procesu ve společnosti HACO, spol. s r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006171

 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je pořízení technologických zařízení, která umožní rozvoj plastového a kovového výrobního procesu a rozvoj vnitropodnikové logistiky. V důsledku projektu je očekáván výrazný nárůst konkurenceschopnosti společnosti, který se projeví v růstu tržeb a počtu zaměstnanců. Realizace projektu je stanovena od 14.1. 2016 do 31. 12. 2017.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

eu

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – HACO, spol. s r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0011007

 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je ochrana nového technického a designérského řešení s cílem zajištění ochrany práv průmyslového vlastnictví prostřednictvím udělení průmyslového vzoru a přihlášky vynálezu. V důsledku projektu je očekáváno posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, tj. zvýšení inovační výkonnosti podniku.

 

Realizace projektu je stanovena od 22.6.2017 do 31.12.2020.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
 

eu

Nové Marketingové modely veletržních účastí v oblasti klíčových technologií
Registrační číslo žádosti: 4/2017/060K

 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím společné účasti na Zahraničních veletrzích a výstavách. Konkrétně se jedná o prezentaci na specializované výstavě MONDIAL DU BATIMENT 2017/060K, Paříž, Francie, 6. – 10.11.2017.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

eu

 
E-shop