Kondenzát – úhlavní nepřítel ventilace

Kondenzace je přirozený fyzikální jev, který nastává, když se teplý vzduch ochladí na teplotu rosného bodu. Ve ventilační cestě se kondenzát může vytvářet zejména v místech, kde je velký teplotní rozdíl, například v koupelně nebo kuchyni.

Příčiny vzniku kondenzátu ve ventilační cestě

 • Různé teploty vzduchu: Teplota vzduchu v místnosti může být výrazně vyšší než teplota vzduchu ve ventilační cestě. Pokud je teplotní rozdíl příliš velký, může dojít ke kondenzaci vlhkosti z vzduchu.
 • Vlhkost vzduchu: Vlhkost vzduchu je také důležitým faktorem, který přispívá ke vzniku kondenzátu. Čím je vzduch vlhčí, tím je větší pravděpodobnost, že se v něm kondenzát vytvoří.
 • Nedostatečná izolace ventilační cesty: Izolace ventilační cesty pomáhá snížit teplotní rozdíl mezi vzduchem v místnosti a vzduchem ve ventilační cestě. Pokud je izolace nedostatečná, může dojít ke kondenzaci vlhkosti.

Prevence vzniku kondenzátu ve ventilační cestě

 • Snižte rozdíl teplot vzduchu: Pokud je to možné, snižte rozdíl teplot vzduchu mezi místností a ventilační cestou.
 • Snižte vlhkost vzduchu: Pokud je vzduch v místnosti příliš vlhký, můžete snížit vlhkost vzduchu pomocí odvlhčovače.
 • Zaizolujte ventilační cestu tak, aby nedocházelo k jejímu vnějšímu ochlazování.
 • Zabraňte pronikání studeného vzduchu do ventilační cesty z exteriéru. K tomu Vám pomůže naše Protizápachová klapka PZKD. (Je ale důležité zvážit výkon ventilátoru a těsnost klapky aby vše fungovalo, jak má).

  Sběrače kondenzátu

  Firma HACO nabízí širokou škálu sběračů kondenzátu, které jsou vhodné pro různé aplikace. Sběrače kondenzátu HACO jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a dají se umístit jak do plochého, tak do kulatého potrubí. Všechny sběrače Haco mají odtok, kterým lze kondenzát odvézt z ventilační cesty pryč. 

  Kam a jak umístit sběrač kondenzátu?

  • Sběrač je vhodné umístit do nejnižšího místa, kde dochází ke změně teplot nebo lépe do nejnižšího místa ventilační cesty nad ventilátor. Typicky ihned nad strop do nevytápěného podkroví. 
  • Sběrač kondenzátu je možné umístit svisle i vodorovně. Je ale důležité dodržet alespoň minimální spád, směřující do odtokové části sběrače. 
  • Spoje je nutné dotěsnit silikonem nebo hliníkovou páskou.
  • Návod ZDE

  Kondenzace ve ventilační cestě může způsobit řadu problémů, jako je například zablokování ventilační cesty, vznik plísní a bakterií nebo vznik nepříjemného zápachu. Do každé ventilační cesty, kde hrozí vznik kondenzátu, doporučujeme umístit sběrač s odvodem kondenzátu.

  Sběrače:

  Do kulatého ventilačního systému

  Do plochého ventilačního systému

   

   
  E-shop