Kondenzát – úhlavní nepřítel ventilace

Kondenzace je přirozený fyzikální jev, který nastává, když se teplý vzduch ochladí na teplotu rosného bodu. Ve ventilační cestě se kondenzát může vytvářet zejména v místech, kde je velký teplotní rozdíl, například v koupelně nebo kuchyni.

Příčiny vzniku kondenzátu ve ventilační cestě

  • Různé teploty vzduchu: Teplota vzduchu v místnosti může být výrazně vyšší než teplota vzduchu ve ventilační cestě. Pokud je teplotní rozdíl příliš velký, může dojít ke kondenzaci vlhkosti z vzduchu.
  • Vlhkost vzduchu: Vlhkost vzduchu je také důležitým faktorem, který přispívá ke vzniku kondenzátu. Čím je vzduch vlhčí, tím je větší pravděpodobnost, že se v něm kondenzát vytvoří.
  • Nedostatečná izolace ventilační cesty: Izolace ventilační cesty pomáhá snížit teplotní rozdíl mezi vzduchem v místnosti a vzduchem ve ventilační cestě. Pokud je izolace nedostatečná, může dojít ke kondenzaci vlhkosti.

Prevence vzniku kondenzátu ve ventilační cestě

  • Snižte rozdíl teplot vzduchu: Pokud je to možné, snižte rozdíl teplot vzduchu mezi místností a ventilační cestou.
  • Snižte vlhkost vzduchu: Pokud je vzduch v místnosti příliš vlhký, můžete snížit vlhkost vzduchu pomocí odvlhčovače.
  • Zlepšete izolaci ventilační cesty.

Sběrače kondenzátu

Firma HACO nabízí širokou škálu sběračů kondenzátu, které jsou vhodné pro různé aplikace. Sběrače kondenzátu HACO jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a dají se umístit jak do plochého, tak do kulatého potrubí. Všechny sběrače Haco mají odtok, kterým lze kondenzát odvézt z ventilační cesty pryč. Sběrač kondenzátu je dobré umístit do nejnižšího místa ventilační cesty, popřípadě do nejnižšího místa nezatepleného potrubí.

Kondenzace ve ventilační cestě může způsobit řadu problémů, jako je například zablokování ventilační cesty, vznik plísní a bakterií nebo vznik nepříjemného zápachu. Do každé ventilační cesty, kde hrozí vznik kondenzátu, doporučujeme umístit sběrač s odvodem kondenzátu.

Sběrače:

Do kulatého ventilačního systému

Do plochého ventilačního systému

 

 
E-shop