Loading color scheme

r. 2005

Přechod z marteriálu ABS na materiál ASA.

r. 2004

Kolaudace haly 2, zahájení výroby vstřikovny pod dohledem J.Skalky.

r. 2002

Příchod J.Synka, technický pokrok v konstrukci a výrobě forem.

r. 2001

Strategické rozhodnutí neprodat společnost HACO německé firmě RUG.

r. 2000

Kolaudace haly 1, zahájení provozu HACO včetně kompletace pod jednou střechou.

r. 1999

Dobudování tuzemské obchodní sítě, expanze do zahraničí.

r. 1998

Započata výstavba haly 1, společník M.Havlíček odchází z firmy a zakládá si svou společnost.

r. 1997

Instalace prvního prodejního stojanu u zákazníka, stavebnin Raab Karcher.

r. 1996

Vanová dvířka.

Vyvinuta, vyrobena, konkurencí zkopírována konstrukčně jednoduchá VANOVÁ DVÍŘKA.

r. 1995

Zrušena pekárna J. Brožka.

V jeho rodinném domě byla zřízena kompletační dílna s první balící linkou.

r. 1994

Založení HACO, spol. s r.o.

Realizace první vstřikovací formy (jiří Synek), vyroben první výrobek VM 150x200.

r. 1993

První setkání M.Havlíčka a M.Havlína.

M.Havlíček navštívil M.Havlína ve firmě METACO s nápadem výroby plastového hladítka.