Loading color scheme

DETAIL ZAKÁZKY REG. Č. 2.2 ITP03/520

Předmětem veřejné zakázky „Dodávka ICT řešení" pro projekt „Zvyšování vnitřní efektivity společnosti HACO, spol. s r.o. pomocí ICT prostředků, reg. č. 2.2 ITP03/520" je komplexní dodávka ICT řešení pro společnost HACO, jejíž cílem je zvýšit vnitřní efektivitu společnosti. Komplexnost spočívá v dodávce informačního systému vč. analýz, implementace, zaškolení a poimplementační podpory a zároveň v dodávce HW a ostatního SW, který je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Dotazy uchazečů:

Dotaz č. 1 Datum zveřejnění Zveřejnila kontaktní osoba
V požadavcích na IS uvádíte požadavek na prostředí i v bulharské verzi. Je to podmínkou a jedná se pouze o jazykového prostředí, ne o podporu legislativy?
Odpověď: Prostředí v bulharské verzi – jedná se pouze o jazykové prostředí.
26.7.2012 9:57:13 Ladislava Kovářová

 

Dotaz č. 2 Datum zveřejnění Zveřejnila kontaktní osoba
Ostrý náběh systému předpokládáte nejpozději 1.10.2012 . Ostrým náběhem rozumíte stav, kdy pracujete v novém systému s ostrými daty, zhruba 5 týdnů po vyhlášení vítěze?
Odpověď: Ostrý náběh systému – předpokládáme datum 1.10.2012. Domníváme se, že vzhledem k velikosti naší firmy a vzhledem k existenci poměrně propracovaných interních popisů procesů, postupů apod. nebude toto datum překážkou pro úspěšné zavedení nového informačního systému.
2.8.2012 15:18:05 Ladislava Kovářová

Soubory ke stažení:

Dokument Datum zveřejnění Zveřejnila kontaktní osoba
Návrh smlouvy 23.7.2012 14:17:58 Ladislava Kovářová
Zadávací dokumentace 23.7.2012 14:12:15 Ladislava Kovářová
Smlouva o dílo 1. část 30.8.2012 15:05:40 Ladislava Kovářová
Smlouva o dílo 2. část 30.8.2012 15:08:07 Ladislava Kovářová
Zpráva z výběrového řízení 17.8.2012 17:12:33 Ladislava Kovářová