Katalog produktů HACO 2018

Rychlý kontakt

+420 482 750 620 – 21

Regionální zastoupení

Výběr z fotogalerieNákupní košík:

Now in your cart0 item(s)
Nákupní košík je prázdný.

Dotace

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace naše společnost využívá následujících dotačních programů.

Přehled

Název programu Reg. číslo Název projektu
ICT v podnicích - Výzva III 2.2 ITP03/520 Zvyšování vnitřní efektivity společnosti HACO, spol. s r.o. pomocí ICT prostředků
Inovace - Inovační projekt - Výzva IV 4.1 IN04/018 Inovace výrobků a procesu výroby společnosti HACO, spol. s r.o.
Marketing - Výzva II 6.2 M02/109 Účast společnosti HACO spol. s r.o. na zahraničních veletrzích
Rozvoj - Výzva III 2.2 RV03/354 Technologické lisovací přípravky a jiná technologická zařízení, HACO, spol. s r.o.
Rozvoj - Výzva III 2.2 RV03/857 Nákup nových technických zařízení HACO, spol. s r.o.

Operační program podnikání a inovace - Evropská Unie

-  

-        Podpora vzdělávání

Společnost podporuje vzdělávání svých zaměstnanců. V únoru a březnu 2013 probíhalo školení s dotační podporou z programu Vzdělávejte se pro růst!" Jedná se o školení Konstruktér CAD.

V průběhu roku 2014 jsme získali dotační podporu z programu „Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II". Vybraní zaměstnanci si tak prohloubí znalosti v oblasti práce s konstrukčním programem, v technologii vstřikování, robotickém systému, obsluze a údržbě vstřikovacích strojů, daňové a celní problematice a také obchodní angličtině.

Společnost HACO, spol. s r.o. pokračuje ve vzdělávání svých zaměstnanců prostřednictvím projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (tj. vzdělávací aktivity jsou spolufinancovány z prostředků projektu POVEZ II, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 z OPZ)

logo dotace program zamestnanost

Podpora studentů

Společnost HACO, spol. s r.o. také podporuje studenty, kteří mají zájem absolvovat v naší firmě odbornou stáž. V této souvislosti se v první polovině roku 2015 využil projekt „Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2“.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - Evropská Unie

 

Rozvoj digitalizace a automatizace ve vnitropodnikových procesech HACO spol. s r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014321

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je pořízení nových technologií, které budou rozvíjet digitalizaci a automatizaci podniku. V rámci projektu dojde ke zvýšení efektivnosti předvýrobních etap, výrobní etapy a podpůrných činností souvisejících se zabezpečením výroby a managementem zakázek.  Realizace projektu rovněž umožní zavedení nových inovovaných prvků do výroby, jimiž jsou nerezová dvířka.

Cílem projektu je pomocí digitální transformace podpořit rozvoj společnosti a posílit její konkurenceschopnost na trhu. Společnost by realizací projektu chtěla rozvíjet zejména své snahy o automatizaci provozu. Realizace projektu je stanovena od 14.5.2018 do 30.9.2019.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

CZ RO B C

 

Rozvoj výrobního procesu ve společnosti HACO, spol. s r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006171

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je pořízení technologických zařízení, která umožní rozvoj plastového a kovového výrobního procesu a rozvoj vnitropodnikové logistiky. V důsledku projektu je očekáván výrazný nárůst konkurenceschopnosti společnosti, který se projeví v růstu tržeb a počtu zaměstnanců. Realizace projektu je stanovena od 14.1. 2016 do 31. 12. 2017.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 CZ RO B C

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – HACO, spol. s r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0011007

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je ochrana nového technického a designérského řešení s cílem zajištění ochrany práv průmyslového vlastnictví prostřednictvím udělení průmyslového vzoru a přihlášky vynálezu. V důsledku projektu je očekáváno posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, tj. zvýšení inovační výkonnosti podniku. Realizace projektu je stanovena od 22.6.2017 do 31.12.2020.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

CZ RO B C

Nové Marketingové modely veletržních účastí v oblasti klíčových technologií

Registrační číslo žádosti: 4/2017/060K

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím společné účasti na Zahraničních veletrzích a výstavách. Konkrétně se jedná o prezentaci na specializované výstavě MONDIAL DU BATIMENT 2017/060K, Paříž, Francie, 6. – 10.11.2017.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

loga

Kontaktní místo, kde lze získat další informace

HACO, spol. s r.o.
Svobody 826/88
460 15 Liberec 15
IČ: 61535699
Kontaktní osoba: Ladislava Kovářová
Tel.: 733222911
e-mail:

Evropská unie - evropský fond pro regionální rozvoj